Sitemizi hangi kanalla öğrendiniz?
Facebook
Arama Motoru
Instagram
Diğer
 
 
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ (28.5.2017)  SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

  FAALiYET KONULARI

-Çocuk Hakları

-Kadın Hakları

-Engelli Hakları ve Saygı Bilinci

-Yaşlı Kişilerle İletişim

-Katı Atıkların Dönüşümü

-Kitap Okuma Bilinci

-Yenilenebilir Enerji Kaynakları

-Hayvan Hakları

-Atık Pillerin Geri Dönüşümü

-Atık Kağıtların Geri Dönüşümü

-Atık Yağların Geri Dönüşümü

-Atık Elektronik Materyallerin Geri Dönüşümü

-Atık Malzemelerle Sanat Çalışmaları

-Ağaçlandırma Çalışmaları

-Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği vb.


UYGULAMALAR

*Seminer 

*Atölye 

*Work Shop

*Think Thank

*Kampanya

*Proje

*Araştırma 

*Sanatsal yaratı vb.